Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club (cím: 1028 Budapest, Gyöngyvirág utca 13., e-mail cím: husi.sc@gmail.com; továbbiakban: „Adatkezelő”) a www.husi-sc.hu oldalon elérhető honlapján keresztül és más módon az érintettektől kapott adatok kezelésével, felhasználásával kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal látogatása során, valamint bármely más módon megadott – a jelen adatvédelmi nyilatkozat 2. pontjában részletezett – személyes adataimat az Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozat 3. pontjában részletezett célból, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje.

 1. Adatkezelő:

Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club (cím: 1028 Budapest, Gyöngyvirág utca 13., e-mail cím: husi.sc@gmail.com.

 1. A kezelt adatok köre:
 • Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, születési ideje.
 • Az az információ, hogy az érintett az Adatkezelőtől kapott-e e-maileket, azokat megnyitotta-e, illetve rákattintott-e az azokban lévő linkekre.
 • Az az információ, hogy az érintett korábban kérte-e hogy bizonyos témákban kapjon levelet.
 • Amennyiben az érintett kitöltötte a Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club valamely kérdőívét, az ott feltüntetett adatok szintén az Adatkezelő kezelésébe kerülnek.
 1. Adatkezelés célja:
 • Az állampolgári, fogyasztói vélemények kifejezésének elősegítése
 • Anonim statisztikák, elemzések készítése
 • Az Adatkezelővel történő kapcsolattartás elősegítése
 • Az érintettek tájékoztatásának, mozgósításának és adománykérésnek az elősegítése
 • Önkéntesek, aktivisták segítők regisztrálása
 1. Adatkezelés módja:

Az érintett adatait Adatkezelő ideiglenesen az Adatkezelő számítógépein tárolja. Az érintettek személyes adatainak kezeléséhez kizárólag az Adatkezelő külön hozzáféréssel rendelkező munkatársainak van lehetősége.

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. Amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, az Adatkezelő az adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az érintettek hozzájárulásának korlátai között kezeli.

 1. Az adatokhoz hozzáférők köre

A Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club nem végez reklámtevékenységet, így a kezelt adatait nem adja át harmadik félnek, hogy az önt ajánlatokkal kereshesse meg.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatást és személyes adataidat a lehető legmagasabb biztonsági védelemmel lássa el

 1. Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is a Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club levelezési címén, illetve a husi.sc@gmail.com e-mail címen. Felhasználót megilleti továbbá a bírósági jogérvényesítéshez való jog is.

 1. Jogérvényesítés:

Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, akkor felveheti az Adatkezelővel a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa. Tájékoztatjuk az érintettet, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Az adatai kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, valamint kérheti adatai helyesbítését vagy törlését az alábbi címeken: a Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club (cím: 1028 Budapest, Gyöngyvirág utca 13., e-mail cím: husi.sc@gmail.com. Kérését az a Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club igyekszik haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül teljesíteni. Az adatok megőrzése a jelen adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartamra szól.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel, adatfeldolgozással kapcsolatban jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalánál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) élhet.