A HÜSI SC tagdíjrendszere,

illetőleg a 2022. évi (2022. május 1. – 2023. április 30. között érvényes)
tagdíj mértéke, egységes szerkezetben

 

a 2022. évi tagdíj mértéke *

Ft/hó Ft/4 hó Ft/év
A) jogfenntartó   375   1500    4500
B) alkalomszerű

1250

5000

15000

C) normál  2500

10000

30000

D) kiemelt  6500

26000

78000

Kellően indokolt szociális okok esetén az elnökség tartós vagy átmeneti tagdíj-kedvezmény adhat.

Minden két vagy több fős család “B”, “C” vagy “D” kategóriás tagdíjat fizető tagjai egységesen 10 % kedvezményben részesülnek (fejenként, a besorolás szerinti tagdíjból).

Az „A)  jogfenntartó” kategóriába azok tartoznak, akik tartós külföldi tartózkodás vagy hasonló ok miatt a sportkör életében egyáltalán nem vesznek részt, de egyesületi tagságukat folyamatosan fent kívánják tartani.

A „B) alkalomszerű” kategóriába azok tartoznak, akik a sportkör életében (csapatbajnoki mérkőzéseken, klubnapokon) csak alkalomszerűen vesznek részt.

A „C) normál” kategóriába azok tartoznak, akik a sportkör életében (csapatbajnoki mérkőzéseken, klubnapokon) rendszeresen részt vesznek.

A „D) kiemelt” kategóriába azok tartoznak, akik a csapatbajnoki mérkőzéseken felül a klubnapokon tartott nagycsoportos edzéseken is részt vesznek.

  1. B) vagy C) kategóriájú tagdíj fizetése setén a tagnak járó szolgáltatások:

–          Külön térítés nélkül részt vehet a klubnapokon.

–          Külön térítés nélkül részt vehet budapesti csapatbajnoki mérkőzéseken. Vidéki csapatverseny esetén a  

           sportkör fizeti az utazási és szállásköltségeit.*

–          A sportoló egyéni versenyzésének költségeit alapvetően maga a sportoló fizeti. (Meghatározott eredményhez

kötve, elnökségi határozat alapján a sportkör átvállalhat egyes költségeket.)

–          Részesül a minden tagnak járó, általános sportköri kedvezményekben.

–          Kisebb versenyzési és egyéb sportköri támogatásokban részesülhet.

* A kiemelt szövegrész közgyűlési döntés esetén elhagyható.

A „D) kiemelt” tagdíj fizetése esetén a tagnak járó „kiemelt” szolgáltatások (az előző felsoroláson túlmenően):

–          Külön térítés nélkül részt vehet a nagycsoportos edzéseken.

–         A minden tagnak járó kedvezményeken felül jelentősebb egyéni versenyzési támogatásban is részesülhet.  (A

sportoló egyéni versenyzésének költségeit lehetőségei szerint (meghatározott eredményhez kötve, elnökségi

határozat alapján kötelezően) a sportkör fizeti, ezen felül maga a sportoló).

A közgyűlés által egy év időtartamra meghatározásra kerülő tagdíj mértéke mindig a tárgyév május 1-jétől április 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

Kizárólag egyéni versenyzés céljára a HÜSI SC senkinek sem vált ki versenyengedélyt.

A tagoknak minden periódus elején jelezniük kell, hogy melyik jelű (típusú) tagdíjat választják. A jelzés elmulasztása esetén az előző periódusban érvényes tagdíjak és a hozzájuk tartozó szolgáltatások érvényesek. Az új tagoknak ellenkező jelzés hiányában a „C)” jelű tagdíjat kell fizetniük.