A HÜSI SC tagdíjrendszere,

illetőleg a 2023. évi (2023. május 1. – 2024. április 30. között érvényes)
tagdíj mértéke, egységes szerkezetben

 

a 2023. évi tagdíj mértéke * Ft/hó Ft/4 hó Ft/év
A) jogfenntartó 450 1800 5400
B) alkalomszerű

1500

6000

18000

C) normál  3000

12000

36000

D) edzésre járó  7800

31200

93600

Kellően indokolt szociális okok esetén az elnökség tartós vagy átmeneti tagdíj-kedvezmény adhat.

Minden két vagy több fős család “B”, “C” vagy “D” kategóriás tagdíjat fizető tagjai egységesen 10 % kedvezményben részesülnek (fejenként, a besorolás szerinti tagdíjból).

Az „A)  jogfenntartó” kategóriába azok tartoznak, akik tartós külföldi tartózkodás vagy hasonló ok miatt a sportkör életében egyáltalán nem vesznek részt, de egyesületi tagságukat folyamatosan fent kívánják tartani.

A „B) alkalomszerű” kategóriába azok tartoznak, akik a sportkör életében (csapatbajnoki mérkőzéseken, klubnapokon) csak alkalomszerűen vesznek részt.

A „C) normál” kategóriába azok tartoznak, akik a sportkör életében (csapatbajnoki mérkőzéseken, klubnapokon) rendszeresen részt vesznek.

A „D) edzésre járó” kategóriába azok tartoznak, akik a klubnapokon tartott nagycsoportos edzéseken részt vesznek, emellett részt vehetnek a csapatbajnokságokon.

  1. B) vagy C) kategóriájú tagdíj fizetése setén a tagnak járó szolgáltatások:

–          Külön térítés nélkül részt vehet a klubnapokon.

–          Külön térítés nélkül részt vehet budapesti csapatbajnoki mérkőzéseken. Vidéki csapatverseny esetén a  

           sportkör fizeti az utazási és szállásköltségeit.*

–          A sportoló egyéni versenyzésének költségeit alapvetően maga a sportoló fizeti. (Meghatározott eredményhez

kötve, elnökségi határozat alapján a sportkör átvállalhat egyes költségeket.)

–          Részesül a minden tagnak járó, általános sportköri kedvezményekben.

–          Kisebb versenyzési és egyéb sportköri támogatásokban részesülhet.

* A kiemelt szövegrész közgyűlési döntés esetén elhagyható.

A „D) kiemelt” tagdíj fizetése esetén a tagnak járó „kiemelt” szolgáltatások (az előző felsoroláson túlmenően):

–          Külön térítés nélkül részt vehet a nagycsoportos edzéseken.

–         A minden tagnak járó kedvezményeken felül jelentősebb egyéni versenyzési támogatásban is részesülhet.  (A

sportoló egyéni versenyzésének költségeit lehetőségei szerint (meghatározott eredményhez kötve, elnökségi

határozat alapján kötelezően) a sportkör fizeti, ezen felül maga a sportoló).

A közgyűlés által egy év időtartamra meghatározásra kerülő tagdíj mértéke mindig a tárgyév május 1-jétől április 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

Kizárólag egyéni versenyzés céljára a HÜSI SC senkinek sem vált ki versenyengedélyt.

A tagoknak minden periódus elején jelezniük kell, hogy melyik jelű (típusú) tagdíjat választják. A jelzés elmulasztása esetén az előző periódusban érvényes tagdíjak és a hozzájuk tartozó szolgáltatások érvényesek. Az új tagoknak ellenkező jelzés hiányában a „C)” jelű tagdíjat kell fizetniük.