A HÜSI SC tagdíjrendszere,

illetőleg a 2016. évi tagdíj mértéke, egységes szerkezetben

a 2016. évi tagdíj mértékeFt/hóFt/4 hó
A) jogfenntartó2501000
B) alkalomszerû10004000
C) normál20008000
D) kiemelt500020000

Kellően indokolt szociális okok esetén az elnökség tartós vagy átmeneti tagdíj-kedvezmény adhat.

Az „A) jogfenntartó” kategóriába azok tartoznak, akik tartós külföldi tartózkodás vagy hasonló ok miatt a sportkör életében egyáltalán nem vesznek részt, de egyesületi tagságukat folyamatosan fent kívánják tartani.

A „B) alkalomszerű” kategóriába azok tartoznak, akik a sportkör életében (csapatbajnoki mérkőzéseken, klubnapokon) csak alkalomszerűen vesznek részt.

A „C) normál” kategóriába azok tartoznak, akik a sportkör életében (csapatbajnoki mérkőzéseken, klubnapokon) rendszeresen részt vesznek.

A „D) kiemelt” kategóriába azok tartoznak, akik a csapatbajnoki mérkőzéseken felül a klubnapokon tartott nagycsoportos edzéseken is részt vesznek.

B) vagy C) kategóriájú tagdíj fizetése setén a tagnak járó szolgáltatások:
– Külön térítés nélkül részt vehet a klubnapokon.
– Külön térítés nélkül részt vehet budapesti csapatbajnoki mérkőzéseken. Vidéki csapatverseny esetén a sportkör fizeti az utazási és szállásköltségeit.*
– A sportoló egyéni versenyzésének költségeit alapvetően maga a sportoló fizeti. (Meghatározott eredményhez kötve, elnökségi határozat alapján a sportkör átvállalhat egyes költségeket.)
– Részesül a minden tagnak járó, általános sportköri kedvezményekben.
– Kisebb versenyzési és egyéb sportköri támogatásokban részesülhet.

* A kiemelt szövegrész közgyűlési döntés esetén elhagyható.

A „D) kiemelt” tagdíj fizetése esetén a tagnak járó „kiemelt” szolgáltatások (az előző felsoroláson túlmenően):

– Külön térítés nélkül részt vehet a nagycsoportos edzéseken.
– A minden tagnak járó kedvezményeken felül jelentősebb egyéni versenyzési támogatásban is részesülhet. (A sportoló egyéni versenyzésének költségeit lehetőségei szerint (meghatározott eredményhez kötve, elnökségi határozat alapján kötelezően) a sportkör fizeti, ezen felül maga a sportoló).

A közgyűlés által egy év időtartamra meghatározásra kerülő tagdíj mértéke mindig a tárgyév május 1-jétől április 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

Kizárólag egyéni versenyzés céljára a HÜSI SC senkinek sem vált ki versenyengedélyt.

A tagoknak minden periódus elején jelezniük kell, hogy melyik jelű (típusú) tagdíjat választják. A jelzés elmulasztása esetén az előző periódusban érvényes tagdíjak és a hozzájuk tartozó szolgáltatások érvényesek. Az új tagoknak ellenkező jelzés hiányában a „C)” jelű tagdíjat kell fizetniük.