A HÜSI SC csapatainak 2017/2018. évi versenyprogramja:

A HÜSI SC csapatainak 2017/2018. évi versenyprogramjához

A felnőtt I. csapat az NB I-ben, a felnőtt II. a Bp. II. osztályban, a felnőtt III. a Bp. III. osztályban szerepel. Az ifjúsági csapatbajnokságra még nem küldtük el a nevezést (határidő okt. 17.), de amennyiben igény lesz rá, fogunk indítani csapat(oka)t . Az ifi bajnokság októberi sorsolását követően az érintetteket tájékoztatni fogjuk a végleges menetrendről.

A mérkőzések helyszíne: Hazai mérkőzéseinket a Geodézia Zrt. éttermében játsszuk (XIV., Bosnyák tér 5.), a többi mérkőzést a versenyprogramban megadott címen. Az ifi CSB valamennyi mérkőzésére egy központi helyen kerül sor, de egyelőre még nem tudni, hogy hol. Az utóbbi évek helyszí­nét, a Törekvés Műv. Központot lebontják.

A mérkőzések kezdési ideje (valamennyi osztályban egységesen) 10.00.  (Az NB-ben lehetséges eltérés, ezt az adott mérkőzésnél jelezzük.)

Játékidő (ez viszont többféle, tessék odafigyelni, hogy mikor melyik él!):

  • – Az NB I-ben és a Bp. II. osztályban 90 perc 40 lépésre, majd 30 perc leesésig, mindkét játékszakaszban megtett lépésenként 30 másodperc többletidővel. A játszmajegyzés végig kötelező. Várakozási idő 60 perc.
  • – A III. osztályban 5 óra (2 óra 40 lépésre, majd 30 perc ráadás leesésig a FIDE QPF alkalmazásával). Várakozási idő 60 perc.
  • – Az ifi Hivatalos osztályban 90 perc, lépésenként 30 másodperc többletidővel. A játszmajegyzés végig kötelező.  Várakozási idő 30 perc.
  • – Az ifi Amatőr osztályban (ahol versenynaponként 3-3 forduló lesz, 10.00, 11.00, ill. 12.00 órai kezdési időponttal) 25 perc játékosonként a FIDE rapid szabályai szerint. A szabálytalan lépésekkel kapcsolatosan a 2014. július 1. előtti FIDE rapid szabalyok szerint, azaz egyazon játékos első két szabálytalan lépése esetén az ellenfél 2 perc gondolkodási időt kap, mí­g a harmadik szabálytalan lépést követően a vétkes fél a játszmát elveszí­ti. Várakozási idő 15 perc.

Az egyes csapatbajnokságok részletes versenykiírásai megtalálhatók a Magyar Sakkszövetség http://chess.hu , illetőleg a Budapesti Sakkszövetség www.bssz.hu honlapján. Ugyanitt lehet információt szerezni a fontosabb egyéni versenyekről is.

Kérünk mindenkit a kezdési időpont előtt legkésőbb 10-15 perccel megjelenni, hogy csapataink időhátrány és idegeskedés nélkül időben leülhessenek!

A felnőtt 1. csapatunkat én szervezem, a felnőtt 2. és 3. csapatunkat Gyömbér Tamás szakosztályvezető (30-435-2142, gyombert@gmail.com), az ifi csapatokat László Laura (30-647-5523, asztyi@hotmail.com), a már három éve alkalmazott (a biztonság kedvéért a napokban még egyszer e-mailben szétküldésre kerülő) szervezési rendszer szerint. Ennek lényege: az éves versenynaptár és az egyes csapatok kereteinek ismeretében mindenki elő tudja jegyezni azokat az időpontokat, amikor jó eséllyel játszani fog. Legkésőbb az egyes mérkőzéseket megelőző pénteki klubnapot követően a lehető leggyorsabban (persze, ha egy mód van rá, már előbb) a szervező e-mailben közzéteszi a – természetesen az előzetes jelzések, egyeztetések figyelembe vételével kialakított – konkrét összeállításokat. Ettől kezdve viszont már a játékosok felelőssége, hogy az összeállítást megismerjék, és az érintettek ott is legyenek a mérkőzésen! A péntektől vasárnapig terjedő időszakban törvényszerűen előfordulhatnak, közbejöhetnek előre nem látható, elháríthatatlan akadályoztatások. Ezek „kézi” kezelését a szervezők természetesen vállalják, de az esetleges akadályoztatást a játékosnak kell jeleznie, minél előbb!

A vidéki mérkőzésekre esetenkénti megbeszélés szerint, közösen utazunk.

A felnőtt I. csapatunk vezetője (aki a mérkőzés helyszínén a sportkört képviseli) én vagyok, a távollétemben Erdélyi Zombor (70-546-8477, ezombor@gmail.com), a felnőtt II. csapatunké szintén én, a III. csapaté Hargittay József (1112 Kérő u. 16. IV.24., tel.: 70-200-3304), az ifi csapatoké László Laura.

Budapest, 2017. szeptember 19.

Valis János

1028 Gyöngyvirág. u. 13.,

E-mail: husi.sc@gmail.com

tel.: 397-1719, 398-7220,  20-934-3066

Az ajánlott egyéni versenyek (kiemelten a saját rendezvényeink) listáját később tesszük közzé.

Javasoljuk, hogy a gyerekek folyamatosan kérjék az edzők tanácsait, hogy milyen versenyen induljanak (minél többön)!

 

A csapatok szervezése

Az új idényben továbbra is a három éve bevezetett (és bevált) rendszert kívánjuk alkalmazni csapataink fordulónkénti szervezésénél. A felnőtt 1. csapatunkat ebben a szezonban én szervezem, a felnőtt 2. és 3. csapatunkat Gyömbér Tamás szakosztályvezető (30-435-2142, gyombert@gmail.com), az ifi csapatokat László Laura (30-647-5523, asztyi@hotmail.com).

A szervező munka során alkalmazásra kerülő elveket és módszereket az alábbiakban ismertetem. Kérem, hogy ezeket minden játékosunk fogadja el, illetve ha valakinek eltérő javaslata vagy ellenvéleménye van, azt rövid időn belül tudassa velem!

Az éves csapatbajnoki versenyprogramot (időpontokkal, helyszínekkel) nemrég mindenki megkapta.

Elvileg – a szabályok adta korlátozásokkal (vonalhúzás, ifi korhatár) bárki, bármelyik csapatunkhoz „behívható”. Természetesen az egyes csapatoknál számításba jövő játékosok körét az ésszerűség és a realitások alapján szűkíteni kell. Ennek érdekében mellékelten közzéteszem, és valamennyi érintetthez eljuttatom az egyes csapatok tágabb kereteit.

A kereteknél meghatároztam a játékosok vállalásai és az azt követő személyes egyeztetések alapján az egyes sakkozók státuszát. Itt a következő besorolások lehetségesek:

–       fix – ellentétes értelmű eseti megállapodás hiányában az illető játszik a mérkőzés(ek)en

–       változó – a szűkebb keret tagja, de mivel vagy nincs fix helye, vagy nem tud valamennyi mérkőzésen szerepelni, alkalmanként egyeztetjük, hogy az adott meccsen játszik-e

–       határeset – a 2. és a 3. csapat határán levő sakkozók speciális besorolása: valamelyik csapatban fixen játszik, de hogy melyikben, azt alkalmanként egyeztetni kell

–       beugró – alapvetően nem játszik, csak az illető sakkozó (vagy a sportkör) kezdeményezésére, alkalmanként ugrik be.

Kérem, hogy a változó státuszú versenyzők a soron következő mérkőzés(ek) előtt mielőbb jelezzék a szervező(k) felé, hogy akarnak-e, tudnak-e játszani! Ugyanez vonatkozik a beugró státuszúakra is, abban az esetben, ha a következő mérkőzésen szerepelni szeretnének.

A versenynaptár szerinti egyes mérkőzésekkel kapcsolatos alkalmankénti jelzéseket legkésőbb a mérkőzést megelőző klubnap végéig, de lehetőleg az adott hét elején kérem eljuttatni az érintett csapat szervezőjéhez! (Persze előbb is lehet…)

A beérkezett jelzések alapján a szervező eldönti az adott hétvégi összeállításokat, és amint lehet, e-mailben közzéteszi azt. Az e-mailes kommunikációnak megvan viszont az az árnyoldala, hogy nem ellenőrizhető, valóban eljutott-e az információ a címzetthez. Ezt azonban nem kívánjuk a bizonytalan emberek körbetelefonálásával ellenőrizni. A következő együttműködést kérem mindenkitől:

MINDEN EGYES JÁTÉKOSUNK LEGYEN SZÍVES, VEGYE A FÁRADSÁGOT, ÉS AZ ADOTT PÉNTEKEKEN (IFIK) VAGY SZOMBATON (FELNŐTTEK) GYŐZŐDJEN MEG ARRÓL, HOGY SZÁMÍT-E RÁ A SPORTKÖR AZ ADOTT FORDULÓBAN ÉS ELTÉRŐ VÉLEMÉNYE ESETÉN MÉG AZNAP JELEZZE A KIFOGÁSÁT! NE A CSAPATVEZETŐ, HANEM A JÁTÉKOS FELELŐSSÉGE LEGYEN, HOGY – KÜLÖNÖSEN A VÁLTOZÓ STÁTUSZÚAKNÁL – AZ EGYEZTETÉS TÉNYLEGESEN MEGTÖRTÉNJEN! (Az e-mail-beli lemondás pld. csak akkor fogadható el, ha az illető megkapta a „vettem, rendben” visszajelzést. Ellenkező esetben kéretik telefonon vagy személyesen megkeresni a szervezőt!)

A péntektől vasárnapig terjedő időszakban törvényszerűen előfordulhatnak, közbejöhetnek előre nem látható, elháríthatatlan akadályoztatások. Ezek „kézi” kezelését a szervezők végzik. Kérjük az ilyen jelzéseket lehetőség szerint minél előbb eljuttatni hozzájuk, mert ilyenkor már úgy kell a kieső játékos pótlásáról gondoskodni, hogy a beugró nem számított rá, hogy aznap sakkoznia kell, és jó eséllyel más – pld. családi – programot kell lemondania.

Végső soron tehát (a fenti módon lefolytatott egyeztetést követően) minden, a pénteki összeállításban csapatba jelölt sakkozó megjelenésére számítunk a mérkőzés napján (legkésőbb a kezdési időpont előtt 10 perccel). Természetesen a fix és hasonló státusú játékosoktól is köszönettel fogadunk egy-egy megnyugtató „ott leszek” tartalmú e-mailt.

Valamennyi csapatunk alkalmankénti, végleges összeállításának a meghatározása vezető edzőként továbbra is az én jogköröm. Ezzel a jogommal azonban csak a lehető legritkábban, kivételesen indokolt esetekben kívánok élni. Alapvetően a szervezők állítják össze tehát az egyes csapatokat.

Kérem a fentiekkel, valamint a közzétett keretekkel kapcsolatos esetleges észrevételeket, kifogásokat, módosítási igényeket minél előbb eljuttatni hozzám!

Valis János