A HÜSI SC csapatainak 2022/2023. évi versenyprogramja:

A HÜSI SC csapatainak 2022/2023. évi versenyprogramjához

A felnőtt I. csapat az NB II Breyer csoportjában, a felnőtt II. a Bp. II. osztályban, a felnőtt III. a Bp. III. osztályban szerepel. A Budapesti Sakkszövetség arról tájékoztatott a sorsoláson, hogy ebben a szezonban nem tervezi Ifjúsági Csapatbajnokság megrendezését, esetleg tavasszal, egy rapid amatőr versenyt. Az Országos Ifjúsági és Gyermek Csapatbajnokság sorsa is bizonytalan. Itt valószínűleg nem indítunk csapatot.

A mérkőzések helyszíne: Hazai mérkőzéseinket november végéig a XIII., Váci út 154. sz. alatti irodaházban, (az M3 Forgách utcai állomásánál) játsszuk, az idegen bélieket a versenyprogramban megadott címen. Decembertől új helyszínre kényszerülünk váltani az otthoni mérkőzéseknél, de ezt eddig még nem sikerült megtalálni – roppant magas és még magasabb árajánlatokat kaptunk eddig. Az idei szezont azonban az áremelkedéstől függetlenül mindenképpen végigjátsszuk. Amint megállapodtunk valakivel, azonnal értesíteni fogom a játékosokat.

A mérkőzések kezdési ideje (valamennyi osztályban egységesen) 10.00.  (Az NB-ben lehetséges eltérés, ezt az adott mérkőzésnél jelezzük.)

Kérünk mindenkit a kezdési időpont előtt legkésőbb 10-15 perccel megjelenni, hogy csapataink időhátrány és idegeskedés nélkül időben leülhessenek! Azt is megköszönjük, ha a játékosok segítik a csapatvezetők munkáját a termek be-, illetve a mérkőzés végén a visszarendezésénél, a készletek, órák stb. kihelyezésénél, ill. a mérkőzés végén az összepakolásnál – elvégre valamennyien a HÜSI SC játékosai vagyunk, és tudni kell, hogy a csapatvezetők semmilyen juttatásban sem részesülnek a munkájukért. Vigyázzunk a termek tisztaságára és a felszerelés megóvására!

Játékidő: Az NB I-ben, valamint a Bp. II. és III. osztályban egyaránt 90 perc 40 lépésre, majd 30 perc leesésig, mindkét játékszakaszban megtett lépésenként 30 másodperc többletidővel. A játszmajegyzés végig kötelező. Várakozási idő 60 perc.

Az egyes csapatbajnokságok részletes versenykiírásai megtalálhatók a Magyar Sakkszövetség http://chess.hu , illetőleg a Budapesti Sakkszövetség www.bssz.hu honlapján. Ugyanitt lehet információt szerezni a fontosabb egyéni versenyekről is.

A felnőtt 1. csapatunkat én szervezem, a felnőtt 2. és 3., valamint az ifi csapatainkat dr. Jónás Dávid  (30/1731046, jonas.david.gen@hotmail.com ), a már évek óta alkalmazott és bevált, (de a biztonság kedvéért e-mailben szétküldésre kerülő) szervezési rendszer szerint. Ennek lényege: az éves versenynaptár és az egyes csapatok kereteinek ismeretében mindenki elő tudja jegyezni azokat az időpontokat, amikor jó eséllyel játszani fog. Legkésőbb az egyes mérkőzéseket megelőző csütörtöki klubnapot követően a lehető leggyorsabban (persze, ha egy mód van rá, már előbb) a szervező e-mailben közzéteszi a – természetesen az előzetes jelzések, egyeztetések figyelembevételével kialakított – konkrét összeállításokat. Ettől kezdve viszont már a játékosok felelőssége, hogy az összeállítást megismerjék, és az érintettek ott is legyenek a mérkőzésen! A péntektől vasárnapig terjedő időszakban törvényszerűen előfordulhatnak, közbejöhetnek előre nem látható, elháríthatatlan akadályoztatások. Ezek „kézi” kezelését a szervezők természetesen vállalják, de az esetleges akadályoztatást a játékosnak kell jeleznie, minél előbb!

A vidéki mérkőzésekre esetenkénti megbeszélés szerint, közösen utazunk, általában személygépkocsikkal.

A felnőtt I. csapatunk vezetője (aki a mérkőzés helyszínén a sportkört képviseli) én vagyok, a felnőtt II. csapatunké Csalami Gábor (20/801-0186, csalami.gabor@gmail.com ) a III. csapaté dr. Jónás Dávid, az esetleges ifi csapatoké László Laura (30-647-5523, asztyi@gmail.com).

Budapest, 2022. szeptember 14.

Valis János

1028 Gyöngyvirág. u. 13.

E-mail: husi.sc@gmail.com

tel.: 397-1719, 20-934-3066

Az ajánlott egyéni versenyek (kiemelten a saját rendezvényeink) listáját később tesszük közzé.

Javasoljuk, hogy a gyerekek folyamatosan kérjék az edzők tanácsait, hogy milyen versenyen induljanak (minél többön)!

Tárgy: a csapatok szervezése 2022/2023-ban, keretek

Kedves Sporttársak!

Az új idényben továbbra is a több éve bevezetett (és bevált) rendszert kívánjuk alkalmazni csapataink fordulónkénti szervezésénél. A felnőtt 1. csapatunkat ebben a szezonban is én szervezem (06-20-934-3066, 397-1719 a felnőtt 2. és 3., valamint az ifi csapatainkat (mármint, ha lesz ifi csébé) dr. Jónás Dávid (30-173-1046, jonas.david.gen@hotmail.com ).

A szervező munka során alkalmazásra kerülő elveket és módszereket az alábbiakban ismertetem. Kérem, hogy ezeket minden játékosunk fogadja el, illetve, ha valakinek eltérő javaslata vagy ellenvéleménye van, azt rövid időn belül tudassa velem!

Az éves csapatbajnoki versenyprogramot (időpontokkal, helyszínekkel) nemrég mindenki megkapta.

Elvileg – a szabályok adta korlátozásokkal (vonalhúzás, ifi korhatár) bárki, bármelyik csapatunkhoz

„behívható”. Természetesen az egyes csapatoknál számításba jövő játékosok körét az ésszerűség és a realitások alapján szűkíteni kell. Ennek érdekében mellékelten közzéteszem, és valamennyi érintetthez eljuttatom az egyes csapatok tágabb kereteit.

A kereteknél meghatároztam a játékosok vállalásai és az azt követő személyes egyeztetések alapján az egyes sakkozók státuszát. Itt a következő besorolások lehetségesek:

  • fix – ellentétes értelmű eseti megállapodás hiányában az illető játszik a mérkőzés(ek)en
  • változó – a szűkebb keret tagja, de mivel vagy nincs fix helye, vagy nem tud valamennyi mérkőzésen szerepelni, alkalmanként egyeztetjük, hogy az adott meccsen játszik-e
  • határeset – a 2. és a 3. csapat határán levő sakkozók speciális besorolása: valamelyik csapatban fixen játszik, de hogy melyikben, azt alkalmanként egyeztetni kell
  • beugró – alapvetően nem játszik, csak az illető sakkozó (vagy a sportkör) kezdeményezésére, alkalmanként ugrik be.

Kérem, hogy a változó státuszú versenyzők a soron következő mérkőzés(ek) előtt mielőbb jelezzék a szervező(k) felé, hogy akarnak-e, tudnak-e játszani! Ugyanez vonatkozik a beugró státuszúakra is, abban az esetben, ha a következő mérkőzésen szerepelni szeretnének.

A versenynaptár szerinti egyes mérkőzésekkel kapcsolatos alkalmankénti jelzéseket legkésőbb a mérkőzést megelőző klubnap végéig, de lehetőleg az adott hét elején kérem eljuttatni az érintett csapat szervezőjéhez! (Persze előbb is lehet J.)

A beérkezett jelzések alapján a szervező eldönti az adott hétvégi összeállításokat, és amint lehet, e-mailben közzéteszi azt. Az e-mailes kommunikációnak megvan viszont az az árnyoldala, hogy nem ellenőrizhető, valóban eljutott-e az információ a címzetthez. Ezt azonban nem kívánjuk a bizonytalan emberek körbetelefonálásával ellenőrizni. A következő együttműködést kérem mindenkitől:

MINDEN EGYES JÁTÉKOSUNK LEGYEN SZÍVES, VEGYE A FÁRADSÁGOT, ÉS AZ ADOTT CSÜTÖRTÖKÖN (IFIK) VAGY SZOMBATON (FELNŐTTEK) GYŐZŐDJEN MEG ARRÓL, HOGY SZÁMÍT-E RÁ A SPORTKÖR AZ ADOTT FORDULÓBAN ÉS ELTÉRŐ VÉLEMÉNYE ESETÉN MÉG AZNAP JELEZZE A KIFOGÁSÁT! NE A CSAPATVEZETŐ, HANEM A JÁTÉKOS FELELŐSSÉGE LEGYEN, HOGY – KÜLÖNÖSEN A VÁLTOZÓ STÁTUSZÚAKNÁL – AZ EGYEZTETÉS TÉNYLEGESEN MEGTÖRTÉNJEN! (Az e-mail-beli lemondás pld. csak akkor fogadható el, ha az illető megkapta a „vettem, rendben” visszajelzést. Ellenkező esetben kéretik telefonon vagy személyesen megkeresni a szervezőt!)

A csütörtöktől vasárnapig terjedő időszakban törvényszerűen előfordulhatnak, közbejöhetnek előre nem látható, elháríthatatlan akadályoztatások. Ezek „kézi” kezelését a szervezők végzik. Kérjük az ilyen jelzéseket lehetőség szerint minél előbb eljuttatni hozzájuk, mert ilyenkor már úgy kell a kieső játékos pótlásáról gondoskodni, hogy a beugró nem számított rá, hogy aznap sakkoznia kell, és jó eséllyel más – pld. családi – programot kell lemondania.

A jobb ifik az ifi I-ben, a kevésbé erős, de már gyakorlott ifik a felnőtt III. és az ifi II-ben (vagy akár az ifi I-ben is) sűrűbben, a kezdő ifik a felnőtt III. és az ifi II-ben (ifi III-ban?) ritkábban számíthatnak játéklehetőségre, illetve behívásra. Értelemszerűen csak akkor, ha lesz ifi csapatunk. Tekintettel arra, hogy várhatóan nem lesz budapesti ifi csébé, az országos is bizonytalan, ráadásul a sakkszövetség tervei szerint egyidejűleg lesz a – sokkal inkább ajánlott – Talentum Kupa és sakktáborral, az ifiknek azt javaslom, hogy induljanak minél több egyéni versenyen (a gyakorlottabbak lehetőleg klasszikus (standard) játékidejűn! A megfelelő verseny(ek) kiválasztásához szívesen adok tanácsot.

Végső soron tehát (a fenti módon lefolytatott egyeztetést követően) minden, a csütörtöki összeállításban csapatba jelölt sakkozó megjelenésére számítunk a mérkőzés napján (legkésőbb a kezdési időpont előtt 10-15 perccel). Természetesen a fix és hasonló státusú játékosoktól is köszönettel fogadunk egy-egy megnyugtató „ott leszek” tartalmú e-mailt.

Valamennyi csapatunk alkalmankénti, végleges összeállításának a meghatározása vezető edzőként továbbra is az én jogköröm. Ezzel a jogommal azonban csak a lehető legritkábban, kivételesen indokolt esetekben kívánok élni. Alapvetően a szervezők állítják össze tehát az egyes csapatokat.

Kérem a fentiekkel, valamint a közzétett keretekkel kapcsolatos esetleges észrevételeket, kifogásokat, módosítási igényeket minél előbb eljuttatni hozzám!

Budapest, 2022. szeptember 14.

Üdvözlettel: Valis János

Melléklet: a csapatok keretei

Ui.: Aki a keretekbe sorolásán változtatni szeretne, keressen meg!